Year: 2022

Projekti shkaterrues I HEC Skavices dhe nevoja per mobilizim te menjehershem te Dibraneve per mbrojtjen e trojeve tona.

Ferzileta Gjika New York, 23 Prill, 2022 Te dhenat per HEC Skavice, ato qe jane publikuar ne media te ndryshme: Fillimisht, nuk po flas per ndikimet e shumta negative...

Read More