Stop Skavica

Stop Skavica

Gallery

Kundershtimi ndaj Diges se Skavices pritet nga Keshilli komunal, Diber e Madhe

Takim historik ne Diber te Madhe! 22 Prill, 2024 TAKIM I SHOQATËS ‘’KUNDËRSHTIMI NDAJ DIGËS SË SKAVICËS’’ DHE AKTIVISTEVE DIBRANE ME KRYETARIN E KOMUNËS DHE KËSHILLTARËT KOMUNAL TË DIBRËS SË MADHE. DITËN E HËNË, MË DATË 22 PRILL, 2024 PËRFAQËSUES…

Diskutim për të dhënat hidrogjeografike të rrjetit lumor shqiptar. Disa anomali e pasaktësi në të dhënat mbi lumin Drini i Zi.

Adriatik Balla, Doktor i Shkencave Hidrologjike Autor: Dr. Adriatik Balla Drini i Zi, me sipërfaqja të pellgut ujëmbledhës 5885 km2, lartësi mesatare të pellgut ujëmbledhës 1132 m, koefiçient të rrjedhjes 0.65 dhe prurje e llogaritur si plotë që përsëritet një herë…

About us Collaboration EIA Assessment Skavica DAM Gallery Get Involved News Newsletter Protests Publications Reports

Skavica Vret, Nuk Kuron

SKAVICA VRET, NUK KURON Autor: Arif Mata Ish-Drejtor I Bujqesis dhe Ushqimit Diber Ajo nisi në vitet ‘70-të të shekullit të kaluar, kur korifenjtë Petrit Radovicka e Fahrudin Hoxha ishin në kulmin e krijimtarisë së tyre në fushën të energjisë…

About us Activities Collaboration Contact Us Events Gallery Get Involved In Media News Newsletter Publications Reports Volunteer

Protesto kunder Skavices. Sheno emrin

Ju lutem plotesoni formulárin per tu lajmeruar per protesten e radhes. Per Dibren o Sot o Kurre, Neser eshte shume vone.