Category: News

Skavica HYDROPOWER PLANT PROJECT-Preliminary ESIA Skavica https://www.kesh.al/wp-content/uploads/2023/02/Projekti-Hidroenergjetik-I-Skavices-Vleresimi-I-Ndikimit-Ne-Mjedis-Dhe-Social-Nderveprimi-Me-Mjedisin.pdf

https://www.kesh.al/wp-content/uploads/2023/02/Projekti-Hidroenergjetik-I-Skavices-Vleresimi-I-Ndikimit-Ne-Mjedis-Dhe-Social-Nderveprimi-Me-Mjedisin.pdf           https://www.kesh.al/projekti-i-hidrocentralit-hec-te-skavices/  ...

Read More

Projekti shkaterrues I HEC Skavices dhe nevoja per mobilizim te menjehershem te Dibraneve per mbrojtjen e trojeve tona.

Ferzileta Gjika New York, 23 Prill, 2022 Te dhenat per HEC Skavice, ato qe jane publikuar ne media te ndryshme: Fillimisht, nuk po flas per ndikimet e shumta negative...

Read More