Stop Skavica

Stop Skavica

Month: March 2022

Publications

HEC SKAVICA- paguhet nga Taxpaguesit Shqiptare! Te drejtat legjitime te banoreve!

                Ferzileta Gjika 17 Mars, 2022, New York Neni 15 I Kushtetutes se Republikes se Shqiperise shkruan se: .. te drejtat dhe lirite themelore jane te pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme dhe…

Publications Reports

Argumentat Kunder Ndertimit te Skavices

Tiranë, më 22. 02. 2022 Profesor Doktor Adem BUNGURI Argumentet kundër SKAVICËS Çështja e ndërtimit të HEC-it të Skavicës, është sot çështja më e rëndësishme për dibranët dhe jo vetëm, pasi vë në rrezik thelbin e qenjes, të ekzistencës së…

Publications

Skavica – Më mirë një Dibër pa hidrocentral apo një Shqipëri pa Dibër?

Professor Doctor Adriatik Balla Një analizë shkencore mbi pasojat e rënda të projektit të HEC Skavicës 1.Hyrje Projekti i Hidrocentralit të Skavicës është shfaqur më shumë se gjysmëshekulli më parë, i braktisur nga sistemi monist për shkak të pamjaftueshmërisë energjetike…