Stop Skavica

Stop Skavica

Collaboration

Activities Collaboration Events In Media News Newsletter Publications Reports

Komiteti i Traktatit të Bernës do të monitoroje projektin e Skavicës për shkelje të mundshme, duke dhene shpresë për lumin e Drinit te Zi dhe speciet e rrezikuara.

Deklaratë e përbashkët për shtyp – Tiranë, 17 Prill, 2024 Earth Law Center – SHBA, Earth Thrive – MB, Kundërshtimi i Digës së Skavicës-OSD (Shqipëri), Grupi i Aktivistëve Rural të Dibrës-GARD (Shqipëri), Shoqata North Green (Shqipëri), dhe GLV Integrimi (Shqipëri)….

Collaboration Contact Us Events In Media News Newsletter Publications Reports

Bern Treaty Committee to monitor the Skavica Project for Potential Violations, Provides New Hope for the Black Drin River and Imperiled Species

Joint Press Statement– Tiranë, April ____, 2024 Earth Law Center – USA, Earth Thrive – UK, Opposition to Skavica Dam-OSD (Albania), Group of Rural Activists of Dibra-GARD (Albania), North Green Association (Albania), and GLV Integrimi (Albania). Part of the area…

About us Collaboration EIA Assessment Skavica DAM Gallery Get Involved News Newsletter Protests Publications Reports

Skavica Vret, Nuk Kuron

SKAVICA VRET, NUK KURON Autor: Arif Mata Ish-Drejtor I Bujqesis dhe Ushqimit Diber Ajo nisi në vitet ‘70-të të shekullit të kaluar, kur korifenjtë Petrit Radovicka e Fahrudin Hoxha ishin në kulmin e krijimtarisë së tyre në fushën të energjisë…

About us Collaboration Contact Us Donate Get Involved Volunteer

Contact us: email: oppositionskavica@gmail.com Telefon: +355696752775

Please contact us email: oppositionskavica@gmail.com                                                                         …

About us Activities Collaboration Contact Us Events Gallery Get Involved In Media News Newsletter Publications Reports Volunteer

Protesto kunder Skavices. Sheno emrin

Ju lutem plotesoni formulárin per tu lajmeruar per protesten e radhes. Per Dibren o Sot o Kurre, Neser eshte shume vone.