Stop Skavica

Stop Skavica

Month: May 2022

Newsletter Publications

Baseni Drin dhe roli hidrik I pyjeve

Dr. Nazmi Ajazi Baseni Drin dhe roli hidrik I pyjeve. Lugina e Drinit si nje nga me rendesishmet e vendit pesoi ndryshime te medha me ngritje e kaskadave mbi Drin. Fillimet e ketyre ndryshime datojnë reth viteve 1970 me Digen…