Stop Skavica

Stop Skavica

Activities Events In Media News Newsletter Protests Publications Reports

Ceshtja e Skavices ne Strasbourg Bern Convention

19 Janar, 2024

Ceshtja Skavica per tu degjuar ne Stratsburg-Konventen e Keshillit te Evropes(Bern Convention)

 

Ankesa kunder ndertimit te Skavices u dergua me 26 Maj, 2023 ne Stratsburg.

Ankesen ne lidhje me demtimet mjedisore dhe impaktin social qe Hidrocentrali i Skavices shkakton, ku levizja “Kundershtimi ndaj Diges se Skavices”ka derguar ne Konventen e Bernes ne Evrope, ne bashkpunim me disa organizata mjedisore vendase dhe te huaja (evropiane dhe amerikane), do te jete ne programin e Bern Convection ne date 31 Janar, 2024. Qeveria Shqiptare duhet te pergjigjet deri para dates 31 Janar, 2024, dite e caktuar nga Komiteti i Bern Convention.

Konventa e Këshillit të Evropës për Ruajtjen e Kafshëve të Egra Evropiane dhe Habitateve Natyrore (1979), ose Konventa e Bernës, ishte traktati i parë ndërkombëtar për të mbrojtur speciet dhe habitatet dhe për të bashkuar vendet për të vendosur se si të vepronin për ruajtjen e natyrës.

1 COMMENTS

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The movement "Opposition to Skavica Dam", "Opposition to the construction of the Skavica Project" has been approved, legitimized by the Court of Tirana, as a popular movement to oppose the construction of Skavica, and aims to protect Dibra. I invite all Dibras to be part of this movement, all-popular, united more than ever. Please contact us with the following information: **email: oppositionskavica@gmail.com ** cell: 0696752775 **With respect, ** Ferzileta Gjika