Stop Skavica

Stop Skavica

Newsletter

Njoftim per Shtyp: Keshilli bashkiak Diber firmos Rezoluten Kunder Ndertimit te Skavices!

27 Maj, 2024 Diber Njoftimi për shtyp Më datë 22.05.2024, me numër protokolli 1865, i është dorëzuar Bashkisë Dibër një vendim qarkullues në formë rezolute kundër projektit të hidrocentralit Skavice. Kjo rezolutë, të cilën e gjeni bashkëngjitur, është prezantuar më…

Press Release: Majority of members of Dibra Municipality Signed resolution against HPP Skavica

May 24th, 2024 Press release Opposition to Skavica Dam oppositionskavica@gmail.com +355 696752775                                   On 22.05.2024, with protocol number 1865, a circular decision in the…

Aprovohet ne Keshilin Bashkiak Diber rezoluta kunder ndertimit te Skavices

23 MAJ, 2023 DRITE SHPRESE PER DIBREN: Me shume se gjysma e keshilltareve Diber, votojne te gjitha pikat e Rezolutes Kunder ndertimit te Skavices. AUTOR: Ferzileta Gjika Kundershtimi ndaj Diges se Skavices Ceshtja e mbrojtes se Dibres qendron mbi Politiken….

Kundershtimi ndaj Diges se Skavices pritet nga Keshilli komunal, Diber e Madhe

Takim historik ne Diber te Madhe! 22 Prill, 2024 TAKIM I SHOQATËS ‘’KUNDËRSHTIMI NDAJ DIGËS SË SKAVICËS’’ DHE AKTIVISTEVE DIBRANE ME KRYETARIN E KOMUNËS DHE KËSHILLTARËT KOMUNAL TË DIBRËS SË MADHE. DITËN E HËNË, MË DATË 22 PRILL, 2024 PËRFAQËSUES…

Activities Collaboration Events In Media News Newsletter Publications Reports

Komiteti i Traktatit të Bernës do të monitoroje projektin e Skavicës për shkelje të mundshme, duke dhene shpresë për lumin e Drinit te Zi dhe speciet e rrezikuara.

Deklaratë e përbashkët për shtyp – Tiranë, 17 Prill, 2024 Earth Law Center – SHBA, Earth Thrive – MB, Kundërshtimi i Digës së Skavicës-OSD (Shqipëri), Grupi i Aktivistëve Rural të Dibrës-GARD (Shqipëri), Shoqata North Green (Shqipëri), dhe GLV Integrimi (Shqipëri)….

Collaboration Contact Us Events In Media News Newsletter Publications Reports

Bern Treaty Committee to monitor the Skavica Project for Potential Violations, Provides New Hope for the Black Drin River and Imperiled Species

Joint Press Statement– Tiranë, April ____, 2024 Earth Law Center – USA, Earth Thrive – UK, Opposition to Skavica Dam-OSD (Albania), Group of Rural Activists of Dibra-GARD (Albania), North Green Association (Albania), and GLV Integrimi (Albania). Part of the area…

Diskutim për të dhënat hidrogjeografike të rrjetit lumor shqiptar. Disa anomali e pasaktësi në të dhënat mbi lumin Drini i Zi.

Adriatik Balla, Doktor i Shkencave Hidrologjike Autor: Dr. Adriatik Balla Drini i Zi, me sipërfaqja të pellgut ujëmbledhës 5885 km2, lartësi mesatare të pellgut ujëmbledhës 1132 m, koefiçient të rrjedhjes 0.65 dhe prurje e llogaritur si plotë që përsëritet një herë…

Activities Events In Media News Newsletter Protests Publications Reports

Ceshtja e Skavices ne Strasbourg Bern Convention

19 Janar, 2024 Ceshtja Skavica per tu degjuar ne Stratsburg-Konventen e Keshillit te Evropes(Bern Convention)   Ankesa kunder ndertimit te Skavices u dergua me 26 Maj, 2023 ne Stratsburg. Ankesen ne lidhje me demtimet mjedisore dhe impaktin social qe Hidrocentrali…

About us Collaboration EIA Assessment Skavica DAM Gallery Get Involved News Newsletter Protests Publications Reports

Skavica Vret, Nuk Kuron

SKAVICA VRET, NUK KURON Autor: Arif Mata Ish-Drejtor I Bujqesis dhe Ushqimit Diber Ajo nisi në vitet ‘70-të të shekullit të kaluar, kur korifenjtë Petrit Radovicka e Fahrudin Hoxha ishin në kulmin e krijimtarisë së tyre në fushën të energjisë…