Category: EIA Assessment Skavica DAM

Diskutim për të dhënat hidrogjeografike të rrjetit lumor shqiptar. Disa anomali e pasaktësi në të dhënat mbi lumin Drini i Zi.

Adriatik Balla, Doktor i Shkencave Hidrologjike Autor: Dr. Adriatik Balla Drini i Zi, me sipërfaqja të pellgut ujëmbledhës 5885 km2, lartësi mesatare të pellgut ujëmbledhës 1132 m, koefiçient të rrjedhjes...

Read More

Protected: UNRELIABILITY OF SKAVICA HYDROELECTRIC PLANT PROJECT IN DIBRA, ALBANIA

There is no excerpt because this is a protected post....

Read More

Skavica HYDROPOWER PLANT PROJECT-Preliminary ESIA Skavica https://www.kesh.al/wp-content/uploads/2023/02/Projekti-Hidroenergjetik-I-Skavices-Vleresimi-I-Ndikimit-Ne-Mjedis-Dhe-Social-Nderveprimi-Me-Mjedisin.pdf

https://www.kesh.al/wp-content/uploads/2023/02/Projekti-Hidroenergjetik-I-Skavices-Vleresimi-I-Ndikimit-Ne-Mjedis-Dhe-Social-Nderveprimi-Me-Mjedisin.pdf           https://www.kesh.al/projekti-i-hidrocentralit-hec-te-skavices/  ...

Read More