Thelleza e Malit

Thelleza e Malit

Thelleza e Malit eshte ne zhdukje! HEC Skavica shkaterron! Veproni tani, me mire vone se kurre! Ferzileta Gjika

Thëllëza e malit eshte nje shpend qe rritet ne luginen e Drinit te Zi, e njohur si Alectoris Graeca. Thelleza e Malit, e nje specie teper te vecante rrezikon te zhduket si pasoje e kercenimit te ndryshimit te habitatit (kushtet e banimit) nga ndertimi i HEC Skavica, apo ndryshimi i klimes ne vend.

Thelleza e malit rritet ne zonen e dushkeve, ne zonat e uleta te lugines se lumenjve. Ato nuk durojne te ftohtin me shume se 15 grade celcius. Gjuetia është ndaluar sepse është drejt zhdukjes.

 

Thellezes se malit I mungon ekosistemi i pershtatshem, si perdorimi I pesticideve, lenia e tokave djerr dhe pa ujitje, urbanizimi, me ndertime te reja, keqmenagjimi I fabrikave te vjetra qe ndoten mjedisin.

Thelleza e malit, ky shpend I rralle qe rritet ne Diber, rrezikon te zhduket, si pasoje e ndryshimit te klimes dhe habitatit nga ndertimi I HEC Skavica.

Ne duhet të ndalojme tani Skavicen. Hidrocentrali i Skavices shkakton  rritjen e gazeve të metanit, dioksidin e karbonit dhe oksidimit të nitrogjenit.

Keto Jane faktoret kryesor që shkatrrojnë klimen në vend dhe zhdukin speciet e vecanta, dhe te rendesishme per ekzistencen e nje ekuilibrimi klimatic dhe mjedisor.

Bashkohuni thirrjes:

“Stop HEC Skavica, Save Drin River! Save Dibra!”

 

 

Opposition to Skavica Dam

The movement "Opposition to Skavica Dam", "Opposition to the construction of the Skavica Project" has been approved, legitimized by the Court of Tirana, as a popular movement to oppose the construction of Skavica, and aims to protect Dibra. I invite all Dibras to be part of this movement, all-popular, united more than ever. Please contact us with the following information: **email: oppositionskavica@gmail.com ** cell: 0696752775 **With respect, ** Ferzileta Gjika

Learn More →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *